Πιστοποιήσεις

Η MARVIFARM A.E. πληροί όλες τις εγχώριες και διεθνείς πιστοποιήσεις ορθής και ασφαλούς λειτουργίας.